Auktion 116 April 2013

Tempel der Zang-Godinnen,

Auktion: Auktion 116 April 2013
Sachgebiet:116Bücher (nicht kollationiert!)
Ausrufnummer:3253
Ausrufpreis:1200 Euro

Info:
(La Barre de Beaumarchais, Antoine de.) Tafereel of Beschryving van den prachtigen Tempel der Zang-Godinnen, vertoond in LX. heerlyke Kunststukken. Behelzende alle de voornaemste Geschiedenißen van de Fabel-Oudheid, getekend en in 't koper gebragt, door Bernard Picart Le Romain en andere braeve Meesters. Waerby gevoegd zyn de volkoome Verklaeringen der Fabelen, en de Grondslagen, die ze in de Historien hebben. Bladwyzer der Fabelen (inges. 60): De Chaos - De Reuzen, of de Titans - Enceladus - Pandora - Prometheus - Deukalions Zondvloed - Deukalion en Pyrrha - Faeton gebliksemd - Cyknus in eene Zwaen veranderd, ende Heliaden in Populierboomen - Io in eene Koe veranderd, en Argus door Merkurius gedood - Pan en Syrinx - Semele door Jupiters Bliksem verbrand - Dafne in een' Laurier veranderd - Leukothoe door Apollo verleid, onder de gedaente van Eurynome - Klytie in eene Zonnebloem veranderd - De Maen en Endymion - Lykaon in eenen Wolf veranderd - Tithon en Aurora - Het Standbeeld van Memnon - Pygmalion - Akteon in een Hart veranderd, en van zyne honden verscheurd - Eneus, of het Kalydonsche Zwyn - Meleager en Atalante - Herkules en Achelous - Stryd van Herkules regens de Hydra - Herkules dood, en vergoding, Herkules geboorte en daeden - Tydkundig Kortbegrip van de voornaemste gevallen van Herkules leven - Kastor en Pollux, of de Tweelingen - De Dioskuri, of Kastor en Pollux, Beschermers der Zeelieden - Proteus - Glaukus in eenen Zeegod veranderd - De Symplegaden of Cyaneen - Alfeus en Arethuse - Salmacis en Hermafroditus - De Sireenen - Ceix en Alcyone in Ysvogels veranderd - Ikarus Val - Leander en Hero - De Nimf Echo in eene Stem veranderd - Narcißus in eene Bloem veranderd - Arion door eenen Dolfyn behouden - Medusa, of de Gorgonen - Andromeda - Atlas in eenen Berg veranderd - Stryd van Bellerofon tegens de Chimeer - Amfion bout de muuren van Thebe, door het geluid van zyne Liere - Niobe in eene Rots veranderd - Fineus door Kalais en Zethes van de Harpyen verlost - Het Gulden Vlies, door Jason veroverd - Telefus door Achilles Lans gewond en geneezen - Het Webbe van Penelope - Kassandra - Het Palladium - Ifis en Anaxarete - Orfeus en Eurydice - De Hel - Tantalus - Ixion - Sisyfus - De Danäiden - Het Paleis des Slaeps. Jeder Mythos eingangs mit kurzem lateinischen Gedicht von Horaz, Ovid, Virgil etc. und ganzseitigem Kupferstich (insges. 60 Stück, zu den besten der Epoche gehörend) mit reicher ornamentaler Umrandung, der Titel jeweils polyglott (französisch, englisch, deutsch und holländisch). Amsterdam, by Zacharias Chatelain, 1733. XXVIII/158 S. Prächtiges Frontispiz mit Tempeleingang und Figuren. Titelvignette: geflügeltes Fabelwesen und Putti unter Baldachin. Pergamenteinband der Zeit mit 2 geprägten Kartuschen, Buchrücken mit 9 Bünden. Folio (47 x 32 cm). Erste holländische Ausgabe einer aufwendigst und äußerst dekorativ illustrierten Erklärung der klassischen Mythen, in außerordentlich guter Erhaltung mit farbfrischen Abzügen!

Abkürzungsverzeichnis