Auction 136 April 2018

Okimono: Issei (Kazumasa).
Auction: Auktion 136 April 2018
Category:136Asiatica
Lot number:307
Limit price:250 Euro

Knockdown price: 300 Euro

Info:
Okimono: Issei (Kazumasa). Mann ringt mit Oktopus. Elfenbein. 18. Jh.? L 3,1 cm